Tento web používá dle zákona o GDPR soubory Cookies k přizpůsobování obsahu, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Dejte nám vědět o svých preferencích.

Více informací
Personalizovat Přijmout všechny cookies
Přijmout zvolené cookies

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR.”) je Atonyx s.r.o. IČ: 10796304 DIČ: CZ 10796304 se sídlem Harlacherova 3319/4, Praha 10, Česká republika (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: Atonyx s.r.o., Harlacherova 3319/4, Praha Záběhlice, 10600, Česká republika email: cizek@atonyx.cz

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, zaslání zboží a vedení účetnictví.

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.

 

 

Správce uchovává osobní údaje:

Po dobu nezbytnou k vedení účetnictví - tuto dobu určuje zákon o účetnictví.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.

Zajišťující služby provozování e-shopu (Prestashop) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

Zajišťující marketingové služby.

 

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.

Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na začátku těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

Zajišťování zpětné vazby přes emailové dotazníky spokojenosti:

Emailová žádost s hodnocením e-shopu Vám bude zaslána pokud její zasílání neodmítnete, nebo nepotvrdíte na konci objednávkového kroku v pokladně ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Pro vyhodnocování vaší zpětné vazby využíváme provozovatele portálu Heureka.cz a Google.com/Google.cz. Proti zasílání e-mailových dotazníků můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem, nebo na emailové adrese - info@atonyx.cz