Tento web používá dle zákona o GDPR soubory Cookies k přizpůsobování obsahu, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Dejte nám vědět o svých preferencích.

Více informací
Personalizovat Přijmout všechny cookies
Přijmout zvolené cookies

 

 

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Atonyx s.r.o., se sídlem Harlacherova 3319/4, Praha 10, 10600. Identifikační číslo: 10796304, DIČ: CZ 10796304 zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 348634 dále jen prodávající, upravují v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy, dále jen kupní smlouva, uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaném na webové stránce www.atonyx.cz.

  

  

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Cena zboží – webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pro území České republiky.

 

2.2 Objednávka kupujícího prostřednictvím internetového obchodu www.atonyx.cz je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Prodávající obratem potvrdí přijetí objednávky na emailovou adresu kupujícího. Objednávka musí obsahovat specifikaci objednávaného zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a požadovaný způsob doručení zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

2.3 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, bude neprodleně kontaktovat kupujícího o možných způsobech řešení, nebo stornování objednávky.

  

  

3. Platební podmínky

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo: 2501975999/2010 vedený u společnosti Fio Banka.

- Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay (tzv. online platba kartou)

- Hotově při doručení zboží dopravcem (tzv. dobírka)

 

3.2 Prodávající zasílá spolu se zbožím doklad o prodeji.

- Při ztrátě dokladu není prodávající povinen vystavit doklad nový

- Pokud nebyl doklad doručen společně se zbožím, je kupující povinen tuto informaci oznámit nejpozději do 48 hodin pro vyhotovení duplicitního dokladu

 

 

4. Další ujednání a odpovědnost za vady

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

 

4.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- (a) Má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

- (b) Se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

- (c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

- (d) Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- (e) Vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   

4.2 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti také stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

4.3 cit. zákona: Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.

 

4.4 cit. zákona: Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádné užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

4.5 cit. zákona: Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

 

4.6 Kupující nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti - objednávající je firma má nárok na uplatnění práv z vadného plnění po dobu 24 měsíců od data obdržení zboží. 

Kompletní informace jak postupovat v případě reklamace zboží naleznete zde: Reklamace zboží

 

4.7. Kupující nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti - objednávající je firma a bere na vědomí že pro tento případ nákupu prodávající neuhradil a nenese povinnost hradit autorský příspěvek podle § 25 zákona č. 121/2000 Sb.

        

    

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednávce zboží.

 

5.2 Při převzetí zboží má kupující právo zásilku nepřevzít, pokud její obal vykazuje známky cizího vniknutí, nebo poškození.

 

5.3 V případě záměrného a bezdůvodného nepřevzetí zboží kupujícím, může prodávající požadovat uhradit částku: 80 Kč za vzniklé náklady spojené s dopravou a balením zboží.

  

5.4 Po dodání zboží kupujícímu je nezbytné zkontrolovat obsah, kompletnost balení a stav produktu. O chybějících částech, nebo vzniklém poškození přepravou je nutné informovat prodávajícího do 1 dne od převzetí zboží.

  

   

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 V souladu s ustanovením §1829 odst.1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. 

Kupující v tomto případě nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

   

6.2 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté za zboží od kupujícího do 14 dnů od data doručení zboží prodávajícímu a to formou bankovního převodu. Zboží musí splňovat parametry uvedené ve formuláři pro odstoupení od smlouvy.

  

6.3 Kompletní informace pro odstoupení od smlouvy naleznete po kliknutí na tento odkaz: Vrácení zboží

 

 

7. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme tak jak nám to ukládá zákon. Více se dozvíte zde: Ochrana osobních údajů

  

  

8. EET

8.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

  

  

9. Případné řešení sporů

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Atonyx.cz doporučuje kupujícímu nejdříve řešit vzniklý problém kontaktováním zákaznické podpory Atonyx.cz

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

  

    

10. Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě a certifikaci na prodávané výrobky naleznete zde: Prohlášení o shodě